Chustonoszenie, bliskość

Rysunek wykonany suchymi pastelami.