Chustonoszenie, bliskość

Obrazek wykonany suchymi pastelami.